JUDr. Ladislav Török - advokát

Advokácii sa prakticky venujem od roku 2004.

Po skončení Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne v roku 2003 som nastúpil ako advokátsky koncipient u JUDr. Hedvigy Gallovej v Rožňave. Nadobudol som široké skúsenosti v rôznych oblastiach práva. V roku 2007 som vykonal rigoróznu skúšku na Právnickej fakulte UPJŠ v odbore právo a právna veda a bol mi udelený titul JUDr. V tom istom roku som úspešne vykonal advokátsku skúšku. Od 1.1.2008 som zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

Naším cieľom je byť spoľahlivým a silným lokálnym partnerom pre domácich a zahraničných klientov v rýchlo sa meniacom trhovom a právnom prostredí, ktorí potrebujú právne služby v mnohých oblastiach spoločenského a hospodárskeho života.