Naše služby

V našej advokátskej kancelárii poskytujeme právne služby a právne rady v rôznych oblastiach práva, a to fyzickým i právnickým osobám.

 

Poskytujeme aj konzultácie, zastupovanie pred súdmi a inými štátnymi orgánmi. Pripravujeme a vyhotovujeme zmluvy, dohody, podania a iné listiny.

 

Advokátska kancelária pri svojej činnosti v jednotlivých prípadoch úzko spolupracuje so súdnymi exekútormi, notármi, znalcami, audítormi, tlmočníkmi, účtovnými a daňovými poradcami, vďaka čomu dosahuje vysokú
efektivitu pri komplexnom riešení zverených prípadov.

 

Naším cieľom je kvalifikovaným a profesionálnym úsilím pomáhať riešiť problémy našich klientov k ich maximálnej spokojnosti. Úspech našich klientov je aj naším úspechom.

Stavovská česť advokáta nás zaväzuje vykonávať našu profesiu odborne, zodpovedne a čo najviac k prospechu klienta. Nesľubujeme nemožné, ale v rámci možností pre Vás vykonáme maximum.

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo aj prostredníctvom externých spolupracovníkov - špecialistov vo svojich oblastiach.